foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas


Antradieniais - penktadieniais - 9.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

 

Eilinis laikas


Sausio 24 d. III eilinis sekmadienis
Šv. Mišios - 11 val.

Popiežiaus intencija - kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

277735
ŠiandienŠiandien124
Šią savaitęŠią savaitę362
Šį mėnesįŠį mėnesį5099
VisoViso277735
3.239.51.78
US

„Malonėmis apdovanotoji“, „Malonės pilnoji“ – tai pats gražiausias Marijos vardas, kurį jai suteikė pats Dievas, sakydamas, kad ji visiems laikams yra mylima, išrinkta, kad priimtų brangiausią dovaną – Jėzų, įsikūnijusią Dievo meilę.

Šiandien, gruodžio 8 d., švenčiame vieną gražiausių ir populiariausių Mergelės Marijos švenčių – Nekaltąjį Prasidėjimą. Marija ne tik nė karto nenusidėjo, bet ir buvo apsaugota nuo  gimtosios nuodėmės. Jai buvo skirta būti Išganytojo Motina.

Šią dieną mūsų parapijos klebonas kun. Vilius Sikorskas švenčia savo kunigystės šventimų dieną, melskime Švč Mergelės Marijos malonių ir lydėkime jį savo maldomis.

  Viešpatie Jėzau,
esantis Švenčiausiame Sakramente,
ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo
kuniguose, padaryk, kad Tavo kunigų žodžiai
būtų vien Tavo žodžiai, o jų gyvenimas - 
tikrasis Tavo gyvenimo atspindys.
 
Padaryk, kad jie būtų vyrai,
kurie kalba Dievui tautos vardu,
o Dievo tautai byloja apie Dievą.
Tegul jie drąsiai tarnauja Bažnyčiai taip,
kaip ji to prašo.
 
Padaryk juos šiuolaikiškais amžinybės liudytojais,
kurie Tavo pėdomis keliauja istorijos keliais
visiems darydami gera.
 
Padaryk,
kad jie ištikimai laikytųsi įsipareigojimų,
uoliai atsilieptų į savo pašaukimą
ir atliktų savo misiją.
Tegu jie būna aiškus kunigo tapatybės
atspindys ir gyvena džiaugdamiesi gauta dovana.
 
Meldžiame, kad Tavo Šventoji Motina Marija,
visą gyvenimą Tave lydėjusi,
visada būtų šalia Tavo kunigų.
Amen.

 Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių.
Debesys lykit lietumi teisybės!
Išdžiūvus žemė teatsigaivina
Ir Atpirkėją mums teišdaigina.


Su pirmuoju Advento sekmadieniu prasideda naujieji bažnytiniai metai, kurių centre - Jėzus. Keturias savaites visi ruošiamės Jėzaus Gimimo Iškilmei. Advento metu esame kviečiami gilintis į savo tikėjimą bei savo gyvenimu liudyti, kokia didelė palaima gyventi ir būti su Viešpačiu. Žadinkime dvasioje prisnūdusius ir kvieskime visus priimti mylinčiojo Dangiškojo Tėvo didžiausią Dovaną ir melskime Švč. M. Mariją, mūsų Motiną pasirengimo malonės.

Gruodžio 24 d. Piemenėlių Šv. Mišios - 22 val.

Gruodžio 25 d. Kalėdų Šv. Mišios - 11 val.

Gruodžio 27 d. sekmadienio Šv. Mišios - 11 val.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarių Mišios - 23 val., nuo 22 val. - adoracija, išpažinčių klausymas.

Sausio 1 d. Naujų metų Šv. Mišios - 11 val.

Brangūs Tikintieji, Parapijiečiai ir Piligrimai,

visiems labai labai nuoširdžiai dėkojame už GPM 1,2% skyrimą Išlaužo parapijai. 2020 m. surinkta visų laikų rekordinė suma - 2840,43 €.
2019 m. - 2621 €, 2018 m. - 1079 €, 2017 m. - 892 €, 2016 m. - 693 €, 2015 m. - 621 €. Jūsų pasitikėjimas, meilė ir dėmesys leidžia mums daryti stebuklus ir tikėtis tolesnių darbų vykdymo.
Pradėjome šildyti bažnyčią oras-vanduo sistema, žadame Jus visada sutikti šiltai, su meile ir laukimu.

Jūsų klebonas, kun. Vilius

Dėl pasaulyje siaučiančios pandemijos ir neaiškumo, kokia situacija bus gruodžio mėnesį, tikinčiųjų prašymu, kviečiame įsigyti plotkeles jau nuo dabar.  Jas galite nusiųsti savo artimiesiems ir draugams, kurie gyvena užsienyje, nunešti tiems, kurie negali ateiti jų pasiimti.

Plotkeles galite pasiimti kiekvieną dieną Išlaužo klebonijoje arba Sekmadieniais po šv. Mišių.


Dievo palaimos ir Dangiškosios Motinos globos Jums, Mielieji!

 

Klebonas

 

 


Vaikų ir jaunimo rengimas Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui laikinai stabdomas.
Katechetai-mokytojai palaikys nuotolinį ryšį telefonu ir emailu.
Saugokime save ir kitus.

Meldžiame visi kartu mūsų Viešpaties Jėzaus gailestingumo ir didžios malonės būti sveikiems dvasia ir kūnu.
Švč. Motina M. Marija tegloboja ir užtaria mus visus.

 

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2021 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija