foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas


Antradieniais - penktadieniais - 9.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

 

Eilinis laikas


Sausio 24 d. III eilinis sekmadienis
Šv. Mišios - 11 val.

Popiežiaus intencija - kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

277737
ŠiandienŠiandien126
Šią savaitęŠią savaitę364
Šį mėnesįŠį mėnesį5101
VisoViso277737
3.239.51.78
US

Balandžio  14 d. rytą buvo pradėtas Išlaužo bažnyčios grindų remontas. Darbininkai išnešė bažnyčios suolus ir pradėjo ardyti grindis. Nuotraukose ir video galite labai gerai matyti, jog bažnyčios grindys labai stipriai paveiktos medžio grybo.
Kviečiu prisidėti prie naujų šildomų grindų įrengimo Išlaužo parapijos bažnyčioje. Paremti galite pervesdami Auką į parapijos sąskaitą LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB banke. Mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka grindims“.


Klebonas, kun. Vilius Sikorskas

Pavasaris pamažu įgauna pagreitį, ne išimtis ir kasmetinės lenktynės - kas gaus 1,2% neapmokestinamo gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams bus galima skirti iki 1,2%. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2%.) Primenu, kad savo 1,2% galite skirti Išlaužo parapijai.

Užtruksite vos kelias minutes, o Jūsų parama mūsų parapijai yra labai svarbi. Iš anksto dėkoju!

Prašymą reikia pateikti iki liepos 1 dienos, o tikslinti galima — iki rugpjūčio 20 dienos. Formos užpildymo ir pateikimo taisyklės pateiktos žemiau.

I BŪDAS - Elektroninė deklaravimo sistema (EDS)

1. Prisijunkite čia
2.
Prisijungus prie EDS įrankių juostoje (viršuje) spauskite „Deklaravimas“. Kairėje meniu juostoje spauskite „Pildyti formą“. Skiltyje „Dažniausiai pildomos formos“ pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Suradus formą spauskite ant Žemės ikonos.
3. Atsidariusioje formoje FR0512 v.4 laukeliai 1, 3V ir 3P bus užpildyti automatiškai. Jums reikės užpildyti:

      - 5 langelyje pasirinkite 2019 metus;
      - Pažymėkite 6S langelį;
      - E1 langelyje (gavėjo tipas) pažymėkite 2;
      - E2 langelyje suveskite gavėjo identifikacinį numerį 191288481;
      - E3 langelyje (mokesčio dalies paskirtis) – Išlaužo parapija;
      - E4 langelyje įrašykite mokesčio dalies dydį 1,2 (jei skiriate paramą tik parapijai, įrašykite 1,2; kitu atveju - Jūsų pasirinktą mokesčio dalies dydį, pvz. 0,6);
      - E5 langelyje galite pasirinkti iki kurio mokestinio laikotarpio skiriate paramą, pvz. 2020 (Jūs galite pasirinkti ir ilgesnę šio prašymo galiojiumo trukmę, maksimalus laikotarpis - 5 metai);
      - Užpildžius, meniu juostoje viršuje galite patikrinti, ar nėra klaidų „Klaidų tikrinimas“.
4. Pateikite deklaraciją.

II BŪDAS - VMI mobilioji aplikacija

1. Atsisiųskite programėlę „e. VMI” iš „App Store“ arba „Google Play“.
2. Pasirinkite „EDS Deklaracijos” ir prisijunkite.
3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

III BŪDAS - popierinė forma

PASTABA!
Gyventojams, kurie anksčiau pateiktuose prašymuose iš karto nurodė norintys pajamų mokesčio dalį skirti toms pačioms organizacijoms ne tik šiais, bet ir kitais metais ar maksimaliam laikotarpiui, pateiktų prašymų tikslinti nereikės. Skirtos pajamų mokesčio dalys bus perskaičiuotos, tad 2020 m. ir vėlesniais metais pasirinktoms organizacijoms bus pervedama tokia pat pajamų mokesčio dalis nuo asmens sumokėtų mokesčių.„Šią naktį įgijome pamatinę teisę, kuri nebus atimta: teisę į viltį. Tai nėra paprastas optimizmas, paplekšnojimas per petį ar atsitiktinis padrąsinimas. Tai Dangaus dovana, kurios negalėjome gauti vieni"
(pop. Pranciškus)

Pirmosios žmonių Velykos
buvo kuklios ir visiškai paprastos, tačiau džiaugsmingos
ir pilnos nuostabos.

Tuščias kapas liudijo amžinąjį gyvenimą.

Linkiu kad šiuo ypatingu metu  paprastuose savo gyvenimo įvykiuose
galėtume surasti ir atpažinti tai,
kas mums yra svarbiausia.

ALELIUJA!!!
Muzikinis sveikinimas čia

   
     
     

 

Jonukas Žukauskas su mama Kristina ir tėčiu Tautvydu, visos Išlaužo parapijos vardu sveikina gerbiamą kleboną jubiliejaus proga
ir linki neišsenkančio gėrio, švelnumo, meilės akyse ir darbuose.

Viešpatie Jėzau, iš mūsų išsirinkai savo kunigus ir pasiuntei juos skelbti Tavo Žodį bei veikti Tavo Vardu. Šloviname Tave ir dėkojame Tau už šią didžią dovaną Tavo Bažnyčiai. Prašome Tave suteikti jiems savo meilės ugnies, kad jų tarnystė atskleistų Bažnyčioje Tavo esatį. Kadangi jie yra molio indai, meldžiame, kad Tavo galia paveiktų jų silpnumą. Jiems nusiminus neleisk, kad abejonės juos sugniuždytų ir kad gundomi jie pasiduotų. Įkvėpk juos maldoje kasdien išgyventi Tavo Mirties ir Prisikėlimo slėpinį. Silpnumo akimirką atsiųsk jiems Savo Dvasią ir pagelbėk jiems, kai jie šlovina savo Dangiškąjį Tėvą ir meldžiasi už vargšus nusidėjėlius. Per tą pačią Šventąją Dvasią į jų lūpas įdėk savo Žodį, o į jų širdis – savo Meilę, kad jie tą Gerąją Naujieną neštų vargšams ir gydytų sužeistas širdis. Galiausiai ta Marijos, Tavo Motinos, dovana savo mylimajam mokiniui tetampa Tavo dovana kiekvienam kunigui. Leisk, kad ji, suteikusi Tau savo žmogiškąjį veidą, galėtų jiems suteikti Tavo dieviškąjį veidą Tavo Dvasios galia, Dievo Tėvo šlovei. Amen.

 

Popiežius Didžiosios savaitės dienomis pakvietė į namų liturgiją. Kai dėl pandemijos gyvename uždaryti namuose ir negalime nueiti į bažnyčią, dažniau pažvelkime į Nukryžiuotąjį ir atsiverskime Evangeliją. Tai bus mūsų namų liturgija su Nukryžiuotuoju ir Evangelija.

„Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eloji, Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?! Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Matai, jis šaukiasi Elijo.“ Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: „Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti.“ Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią. Tuo metu šventovės uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ (Mk 15, 33–39)

Be daugelio kitų klausimų, kurie mums kyla šiomis neramiomis savaitėmis, kai pasaulis taip kenčia dėl pandemijos, gali kilti ir klausimų apie Dievą: ką jis daro matydamas mūsų skausmą? Kur jis, kai viskas blogai? Kodėl jis greitai neišsprendžia problemų, klausė popiežius.

Pasak jo, mums padės pasakojimo apie Jėzaus kančią apmąstymas. Ir šiame pasakojime netrūksta klausimų. Žmonės, Jeruzalėje džiugiai sutikę Jėzų, klausia, ar dabar jis išvaduos savo tautą nuo priešų. Jie laukė galingo ir pergalingo Mesijo, o jis ateina romus ir nuolankios širdies, kviečiantis į atsivertimą ir gailestingumą. Jį šlovinusi minia ima šaukti „Ant kryžiaus jį!“ (Mt 27, 23). Tie, kurie sekė jį, sumišę ir įbauginti, apleidžia jį galvodami: jei šitoks Jėzaus likimas, jis nėra Mesijas, nes Dievas – galingas, Dievas –nenugalimas.

Jėzaus kančios pasakojime atrandame paradoksalų įvykį: kai Jėzus miršta, jį lydėjęs šimtininkas, kuris nebuvo tikintis, nebuvo žydas, o pagonis, matydamas jį, kenčiantį ant kryžiaus, išgirdęs kaip jis visiems atleidžia, pats prisilietęs prie jo beribės meilės išpažįsta: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ (Mk 15, 33–39). Jis, kitaip negu visi kiti, pasakė: štai Dievas, jis tikrai Dievas.

Šiandien galime savęs klausti: „Koks tikrasis Dievo veidas?“ Dažniausiai mes į jį projektuojame tai, kas mes patys esame, savo sėkmę, teisumą, pyktį. Bet Evangelija sako, kad Dievas ne toks. Jis yra kitoks ir vien savo jėgomis mes negalėjome jo pažinti. Todėl jis priartėjo prie mūsų, atėjo susitikti ir per Velykas mums visiškai apsireiškė. O kur tai įvyko? Tai įvyko ant kryžiaus! Štai kur atpažįstame Dievo veido bruožus. To neužmirškime, broliai ir seserys: kryžius yra Dievo sostas, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius kvietė tyloje žvelgti į Nukryžiuotąjį, kad pamatytume, kas yra mūsų Viešpats. Jis nerodo pirštu į ką nors, net nerodo į tuos, kurie jį nukryžiuoja, o ištiesia rankas į visus; jis mūsų neprispaudžia savo garbe, bet leidžiasi dėl mūsų apnuoginamas; jis myli ne žodžiais, bet tyloje suteikia gyvenimą; neverčia, bet išlaisvina; nesielgia, kaip su svetimu, bet prisiima mūsų blogį, prisiima mūsų nuodėmes. Todėl, norėdami išsilaisvinti iš savo pačių susikurtos Dievo vizijos, žvelkime į Nukryžiuotąjį ir tada atsiverskime Evangeliją. Šiomis dienomis, kai visi esame karantine, užsidarę namuose, paimkime į rankas šiuos du dalykus: Nukryžiuotąjį ir pažvelkime į jį, ir atsiverskime Evangeliją. Tai bus kaip didinga namų liturgija, nes šiomis dienomis negalime eiti į bažnyčią. Nukryžiuotąjį ir Evangeliją! – pakartojo Pranciškus.

Velykos liudija, kad Dievas gali viską paversti gerumu. Su juo galime būti tikri, kad viskas bus gerai. Tai nėra iliuzija, nes Jėzaus mirtis ir prisikėlimas nėra iliuzija, bet tiesa. Štai kodėl Velykų rytą pasakyta: „Jūs nebijokite“ (Mt 28, 5). Slegiantys klausimai apie blogį nedingsta staigiai, Prisikėlusiajame jie randa tvirtą pagrindą, kuris leidžia mums nepaskęsti.

Jėzus pakeitė žmonijos istoriją būdamas arti mūsų. Nors ji paženklinta blogio, jis ją pavertė išganymo istorija. Paaukodamas savo gyvybę ant kryžiaus, Jėzus nugalėjo mirtį. Iš atvertos Nukryžiuotojo širdies    Dievo meilė pasiekia kiekvieną iš mūsų. Galime pakeisti savo gyvenimo istoriją priartėdami prie Jo, priimdami išganymą, kurį Jis siūlo mums. Šią savaitę ir per ateinančias dienas atverkime Jam visą širdį maldoje. Būkime su Nukryžiuotuoju ir su Evangelija. Neužmirškite: su Nukryžiuotuoju ir Evangelija! Tai bus mūsų namų liturgija! Plačiai atverkime širdis maldoje, leiskime, kad jo žvilgsnis žvelgtų į mus, suprasime, kad nesame vieni, bet mylimi, nes Viešpats niekuomet mūsų neapleidžia ir neužmiršta.

2020 balandžio 9 d., Vatican News

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2021 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija