foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Šv. Mišių laikas

Antradieniais - penktadieniais - 9 val.

Šeštadieniais - 11 val.

Sekmadieniais - 11 val.

Eilinis laikas

Liepos 5 d. XIV eilinis sekmadienis
Šv. Mišios - 11 val.


Popiežiaus intencija - kad šių laikų šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

222384
ŠiandienŠiandien103
Šią savaitęŠią savaitę1325
Šį mėnesįŠį mėnesį922
VisoViso222384
18.232.186.117
US


Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis.

Dievo Žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.

Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Mišiose mes ypatingai išgyvename prisikėlusio ir su mumis pasilikusio Viešpaties artumą. Ir nors kiekvienas sekmadienis yra tarsi savaime suprantama Eucharistijos ir Dievo Žodžio diena, jau daug šimtmečių kasmet švenčiame Devintines – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Panašiai kaip Devintinės atkreipė didesnį tikinčiųjų dėmesį į Eucharistijos slėpinį, taip Dievo Žodžio sekmadienio įvedimu siekiama, kad Šventasis Raštas būtų iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas, kad tą sekmadienį taip pat išoriniais regimais ženklais tikintieji paliudytų, kaip jie brangina Bažnyčiai suteiktą Dievo Žodį.

Lietuvos vyskupų laiškas Dievo Žodžio sekmadienio proga

 

Prienų rajono ir Birštono krašto žmonių laikraštis „Gyvenimas“ baigiantis metams paprašė skaitytojų prisiminti tuos žmones, kurie savo darbais ir gyvenimo būdu daro pasaulį gražesnį.

Tarp gausybės nominacijų „Gyvenimo“ ir „Birštono versmių“ skaitytojai Metų projekto nominacijoje didžiausią palaikymo skyrė Birštono apžvalgos bokštui ir Švč. Mergelės Marijos Stebuklingosios statulos atnaujinimui Išlaužo kapinėse.

Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, kuriems buvo svarbus šis parapijos įvykis, kiekvienam, kuris skyrė savo balsą ir džiaugiuosi, kad Švč. Mergelė Marija rado kelią į Jūsų širdis. Prašykime jos nuolatinio užtarimo savo gyvenimuose:

Atsimink, maloningoji Mergele Marija,
jog amžiais nėra girdėta,
kad apleistum bent vieną,
kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas.
Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina!
Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų.
Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių,
bet maloningai išgirsk ir išklausyk.
Amen.

kun. Vilius

Kristaus apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmės dieną (sausio 6 d., pirmadienį) Šv. Mišios - 9 val., jų metu bus šventinama kreida, smilkalai ir auksas.

Lietuvos vyskupų konferencija primena, kad Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija patenkino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivysk. G. Grušo prašymą leisti Lietuvoje kasmet švęsti Kristaus Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmę sausio 6 d. (nebekilnojant jos į sekmadienį) bei suteikti šiai iškilmei neprivalomos liturginės šventės rangą.

 

Šis sekmadienis įpareigoja mus kalbėti apie šeimą, ypač dabar, kai daugelį šeimų yra palietusi nežaboto liberalizmo banga. Daug jaunų žmonių ateina prie altoriaus, prisiekia amžiną ištikimybę, bet deja, labai dažnai, tuojau po iškilmingų vestuvių priesaika pamirštama, telieka tik gražios jungtuvių nuotraukos.

Jei šeima nėra gyvenimo mokykla, ji lieka tik egoizmo viešbučiu. Tada į ją tik įeinama, tinkamai nesuvokiant jausmų, dialogo, susitikimo prasmės. Galiausiai, pasinaudojus suteiktais privalumais, belieka tik apmokėti sąskaitą ir užverti už savo nugaros duris…

Šiandien Bažnyčia suteikia mums galimybę kontempliuoti Nazareto šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – gyvenimą. Tai namai, kuriuose vienas kitam reiškia viską, kiekvienas myli kitą šeimos narį, kiekvienas prisiima kito rūpesčius ir skausmą, kiekvienam pakanka noro ir jėgų palaikyti bei paremti kitą. Neatsitiktinai Jėzus šioje šeimoje „augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse“(Lk 2, 52).

Fiziškai mus supančios namų sienos visuomet reiškia ir Viešpaties buvimą. Gaila tik, kad taip dažnai to neprisimename…

Dar būdamas kūdikiu Jėzus kartu su gimdytojais, bėgdami nuo kruvinų karaliaus Erodo užmačių, iškeliavo į Egiptą, kur gyveno tremtinių gyvenimą. Tai buvo šeima, kovojanti už būvį, kažkiek pasimetusi, be savo tikrųjų namų, gyvenanti Tėvynės ilgesiu. Tačiau tai vis tiek buvo Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeima. Juk iš tikrųjų net ir ten, kur meilė kuria nuostabius tarpusavio santykius, kartais būna liejamos ašaros ir pasigirsta dejonė…

Dera tik prisiminti, jog, norint išlaikyti ištikimybę, visuomet reikia dalintis meile. Visi sunkumai nugalimi tuomet, kai aukščiau visko yra meilė. Šeima yra pati gražiausia dovana, kuri duodama be išankstinių nuopelnų. Jos vertė yra ne duotuose įsipareigojimuose ar pasirašytuose susitarimuose, bet laisvai prisiimtuose meilės ryšiuose.

Bažnyčia ir moko, kad šeimai reikalingi subrendę, pasirengę rizikuoti tėvai ir motinos, mokantys palydėti žvilgsniu iš namų išeinantį vaiką ir visuomet pasirengę išskėstomis rankomis pasitikti jį grįžtantį. Jie, netgi matydami sprunkantį sutuoktinį ar sutuoktinę, sugeba laukti ir ieško sutarimo. Šeima yra ta vieta, kurioje kiekvienas jos narys kuria savo gyvenimą ir drauge rūpinasi kitu.

Jėzau, Marija ir Juozapai, jumyse kontempliuojame tikrosios meilės spindesį ir į Jus pasitikėdami kreipiamės.
Šventoji Nazareto šeima, padaryk, kad ir mūsų šeimos būtų bendrystės ir maldos vietos,
Evangelijos mokyklos, mažos namų Bažnyčios.
Šventoji Nazareto šeima, tegul šeimose niekada nebūna smurto, svetimumo ir nesantaikos;
kas buvo sužeistas ar papiktintas, greitai tesulaukia paguodos ir tepagyja.

Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą.
Amen.
 

Parengta pagal bernardinai.lt ir vaticannews.va

  

„Šv. Kalėdos –
ypatingas malonės metas,
kai lengviausia Viešpačiui tarti TAIP,
sutikti, jog norime dalyvauti
palaimingame Jo plane
ir drauge keliauti į
Jo amžinuosius namus.“ (vysk. R. Norvila)

Dėkoju visiems, kurie savo malda,
ir buvimu šildėme vieni kitus,
o taip pat Kalėdų seneliui,
kuris išdalijo virš 100 dovanų
parapijos vaikams.

Su džiugia nuostaba ir dėkingumu
žvelkime į  pasikeitimus
mūsų namuose,
mūsų širdyse,
mūsų šalyje.

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2020 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija