foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas


Antradieniais - penktadieniais - 9.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

 

Eilinis laikas


Sausio 24 d. III eilinis sekmadienis
Šv. Mišios - 11 val.

Popiežiaus intencija - kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

277738
ŠiandienŠiandien127
Šią savaitęŠią savaitę365
Šį mėnesįŠį mėnesį5102
VisoViso277738
3.239.51.78
US

 
Žolinės iškilmėje, dalyvaujant gausiam svečių maldininkų būriui 19 vaikų priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Tai antroji Pirmosios Komunijos vaikų grupė.
Kviečiame pasidžiaugti šventės akimirkomis Kauno Sakralinės muzikos mokyklos Facebook paskyroje.

Tarp visų Kristaus mokinių yra vienas asmuo, kuris juo sekė ypatingai: tai Jo Motina, pagimdžiusi jį žmogiškuoju kūnu, gyvenusi drauge su juo kasdienybėje, melsdavusi kartu su juo ir, svarbiausia, stovėjusi drauge su juo Kryžiaus papėdėje.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė (Žolinė) skelbia, kad Kristus, nelaukdamas savo galutinio atėjimo, panoro suvienyti savo Motiną Mariją su savo šlove. Jis tai įvykdė tuoj pat po Marijos mirties, neleisdamas jos kūnui sugesti ir paimdamas jį į Dievo šlovę. Šią tikėjimo tiesą Bažnyčia švenčia nuo seniausių laikų, o ypač iškilmingai nuo tada, kai popiežius Pijus XII 1950 m. Švč. Mergelės Marijos Ėmimą į dangų paskelbė katalikų tikėjimo dogma.
Iš Marijos Bažnyčia pirmą kartą priėmė Kristų. Iš jos Bažnyčia visados priima Kristų. Per kiekvieną Eucharistiją Jėzus ateina pas mus su savo kūnu, „gimusiu iš Mergelės Marijos”.
Per Mariją Dievas norėjo parodyti, koks didis yra Kristaus įvykdytas atpirkimas, kokia šlovė laukia jam visiškai atsiveriančio kūrinio. Būdama apimta šlovės Marija mums rodo kelią, kaip ją pasiekti. Tai kelias, kuriame ryškiai matomi du ženklai: tikėjimas ir nuolankumas.
Tam, kad Dievas ir mumyse galėtų nuveikti „didžių dalykų”, kad galėtų vesti mus į galutinę šlovę, kurioje yra Marija, mums taip pat būtina remtis į šias abi „atramas”: tikėjimą ir nuolankumą.
Kiekvienas mūsų galime artintis prie jos, sekdami jos klusnumu ir atvirumu Dievui. Galime melsti jos: „Padidink mūsų tikėjimą, mokyk mus nuolankumo gyvenant pagal tėvišką Dievo valią.“

Liepos 17 d. Dekanato centre, Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje mūsų ganytojas, Jo Ekscelencija Rimantas Norvila, padedamas mons. kun. Gintauto Kuliešiaus ir kun. Viliaus Sikorsko,  parapijos jaunimui suteikė Sutvirtinimo Sakramentą.

           

Labai dėkojame mylimam jaunimui už kantrybę ir kruopštumą ruošiantis šiems svarbiems krikščioniško gyvenimo įvykiams. Visos parapijos vardu dėkojame mūsų gerbiamoms mokytojoms: gydytojai Editai ir tikybos mokytojai Eglei už jų nuoširdų atsidavimą, skirtą laiką ir dovanotas žinias.Vykstant į Prienus Jo Ekscelencija Rimantas Norvila trumpam užsuko apžiūrėti  bažnyčioje besibaigiačių altoriaus remonto darbų
bei jau sutvarkyto
pagrindinio tako,
jungiančio bažnyčią
su Mergelės Marijos statula.

Kviečiame ir toliau savo auka remti bažnyčią ir
jos remonto darbus.
Auką galite pervesti tiesiai į parapijos sąskaitą
LT26 7044 0600 0793 4715
AB SEB banke
mokėjimo paskirtyje nurodant
„Auka remontui“.
 Džiaugiamės ir didžiuojamės
sugrįžusiais šv. Jono Krikštytojo atlaidais...
Žmonių gausa,
Dievo malonės patirtimi,
atgaivinta širdimi.
Procesija įspūdingu pilnu ratu apglėbė bažnyčią.....
Vėliavų grožis,
jaunų širdžių būriai...


Šventasis Jonai,
melski už mus!

     
     

  
 
 
Rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 11 val.

Šv. Mišiose dėkosime už vargonų (video), altoriaus ir grindų, sienų, skliautų bei pagrindinio šventoriaus bažnyčios tako darbų pabaigą ir melsimės už visus rėmėjus.

16 val. vyks iškilmingas, neeilinis koncertas bažnyčioje, išgirsime atgimusių vargonų koncertinę bravūrą.
Visų nuoširdžiai lauksime.
  
 

Nuoširdžiai DĖKOJU už Jūsų Aukas, siųstas tiesiai į parapijos sąskaitą ar perduotas tiesiogiai. Visų, kas galite, labai prašau paremti savo parapijos bažnyčios baigiamuosius remonto darbus malda ar auka. Auką galite pervesti tiesiai į parapijos sąskaitą LT26 7044 0600 0793 4715 AB SEB banke mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka remontui“.

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2021 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija