foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas


Antradieniais - penktadieniais - 9.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

 

Eilinis laikas

Lapkričio 1 d. XXXI eilinis sekmadienis
Švč. Sakramento adoracija - 10 val.
Šv. Mišios - 11 val.
Popiežiaus intencija - kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis
labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

254873
ŠiandienŠiandien274
Šią savaitęŠią savaitę1330
Šį mėnesįŠį mėnesį9719
VisoViso254873
34.201.18.139
US

 
Žolinės iškilmėje, dalyvaujant gausiam svečių maldininkų būriui 19 vaikų priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Tai antroji Pirmosios Komunijos vaikų grupė.
Kviečiame pasidžiaugti šventės akimirkomis Kauno Sakralinės muzikos mokyklos Facebook paskyroje.

Tarp visų Kristaus mokinių yra vienas asmuo, kuris juo sekė ypatingai: tai Jo Motina, pagimdžiusi jį žmogiškuoju kūnu, gyvenusi drauge su juo kasdienybėje, melsdavusi kartu su juo ir, svarbiausia, stovėjusi drauge su juo Kryžiaus papėdėje.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė (Žolinė) skelbia, kad Kristus, nelaukdamas savo galutinio atėjimo, panoro suvienyti savo Motiną Mariją su savo šlove. Jis tai įvykdė tuoj pat po Marijos mirties, neleisdamas jos kūnui sugesti ir paimdamas jį į Dievo šlovę. Šią tikėjimo tiesą Bažnyčia švenčia nuo seniausių laikų, o ypač iškilmingai nuo tada, kai popiežius Pijus XII 1950 m. Švč. Mergelės Marijos Ėmimą į dangų paskelbė katalikų tikėjimo dogma.
Iš Marijos Bažnyčia pirmą kartą priėmė Kristų. Iš jos Bažnyčia visados priima Kristų. Per kiekvieną Eucharistiją Jėzus ateina pas mus su savo kūnu, „gimusiu iš Mergelės Marijos”.
Per Mariją Dievas norėjo parodyti, koks didis yra Kristaus įvykdytas atpirkimas, kokia šlovė laukia jam visiškai atsiveriančio kūrinio. Būdama apimta šlovės Marija mums rodo kelią, kaip ją pasiekti. Tai kelias, kuriame ryškiai matomi du ženklai: tikėjimas ir nuolankumas.
Tam, kad Dievas ir mumyse galėtų nuveikti „didžių dalykų”, kad galėtų vesti mus į galutinę šlovę, kurioje yra Marija, mums taip pat būtina remtis į šias abi „atramas”: tikėjimą ir nuolankumą.
Kiekvienas mūsų galime artintis prie jos, sekdami jos klusnumu ir atvirumu Dievui. Galime melsti jos: „Padidink mūsų tikėjimą, mokyk mus nuolankumo gyvenant pagal tėvišką Dievo valią.“

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2020 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija