foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

1,2 proc. GPM parama

Skirkite savo 1,2% GPM Išlaužo parapijai.

Užtruksite vos kelias minutes, o Jūsų parama parapijai - labai svarbi.

Daugiau informacijos - čia

 

Velykų laikas

Gegužės 31 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
Šv. Mišios - 11 val. bažnyčios šventoriuje

Popiežiaus intencija - kad diakonai, ištikimi Žodžio tarnystei ir vargšams,
būtų gaivinantis ženklas visai Bažnyčiai

Klebono V. Sikorsko Velykinis sveikinimas

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti ir telefonu ar el.paštu.

Užsakant Mišias auką galima pervesti į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodykite datą ir artimųjų vardus už kuriuos norite, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

213949
ŠiandienŠiandien5
Šią savaitęŠią savaitę712
Šį mėnesįŠį mėnesį6320
VisoViso213949
34.231.21.83
US
Gegužės mėnuo mus visus kviečia atverti savo širdis Prisikėlusio Jėzaus Kristaus Motinai Marijai. Velykų laike Bažnyčia sveikina Mariją kaip Dangaus Karalienę; ji savo įsčiose nešiojo ir prie širdies glaudė Dievo Sūnų, žmonijos Išgelbėtoją, ant savo Motiniškų kelių priėmė Jėzų nuimtą nuo kryžiaus, mirusį už žmonijos išganymą. Visų laikų Bažnyčia, pradedant pirmosiomis Sekminėmis, Marijai skiria ypatingą pagarbą ir kreipiasi į Ją su visišku pasitikėjimu. II Vatikano susirinkimas pateikia per du tūkstančius metų išaugusio teologijos mokslo - mariologijos sintezę: Marija ypatingu būdu dalyvauja Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios paslaptyje. Ji yra Bažnyčios Motina ir Jos dalyvavimas Bažnyčios, tuo pačiu Dievo Tautos ir viso pasaulio gyvenime yra „Motiniškas dalyvavimas“. Visai žmonijos išganymo misijai, kurią atliko Kristus ir kurią šiandien atlieka Bažnyčia, Marija suteikia motinišką pobūdį.

Marijoje visuomet išganymas pačiu pilniausiu būdu pasiekia savo išsipildymą nuo pat Nekalto Prasidėjimo iki Dangun Ėmimo. Marija Dievo malonei atveria net tas širdis, kurios yra abejingos ir labiausiai nutolusios nuo Jos Sūnaus. Marijoje viltis nugali baimę, ramybė nugali nerimą, gyvenimas nugali mirtį.

Marija yra dieviškosios Malonės Motina. Ji dalyvauja Kristaus ir Bažnyčios paslaptyje ir mūsų laikais. Marijoje, tik joje vienoje, mes randame gyvai įsikūnijusį visišką pasiaukojimą Dievui Tėvui, Dievui Sūnui ir žmonijos išganymo misijai, pasiaukojimą, kuris turi gaivinti kiekvieną pašaukimą. Marijoje yra įsikūnijusi tobula ištikimybė Šventajai Dvasiai, kuri yra kiekvieno pašaukimo įkvėpėja ir ugdytoja. Per gegužines pamaldas giedokime Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Jos garbei skirtas giesmes, melskimės ir paveskime save Jos globai.

 

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2020 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija