foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas


Antradieniais - penktadieniais - 9.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

 

Adventas

Gruodžio 6 d. II Advento sekmadienis
Švč. Sakramento adoracija - 10 val.
Šv. Mišios - 11 val.
Popiežiaus intencija - kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo Žodžiu ir maldos gyvenimu

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

264085
ŠiandienŠiandien183
Šią savaitęŠią savaitę875
Šį mėnesįŠį mėnesį650
VisoViso264085
3.237.67.179
US


Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių.
Debesys lykit lietumi teisybės!
Išdžiūvus žemė teatsigaivina
Ir Atpirkėją mums teišdaigina.


Su pirmuoju Advento sekmadieniu prasideda naujieji bažnytiniai metai, kurių centre - Jėzus. Keturias savaites visi ruošiamės Jėzaus Gimimo Iškilmei. Advento metu esame kviečiami gilintis į savo tikėjimą bei savo gyvenimu liudyti, kokia didelė palaima gyventi ir būti su Viešpačiu. Žadinkime dvasioje prisnūdusius ir kvieskime visus priimti mylinčiojo Dangiškojo Tėvo didžiausią Dovaną ir melskime Švč. M. Mariją, mūsų Motiną pasirengimo malonės.

Gruodžio 24 d. Piemenėlių Šv. Mišios - 22 val.

Gruodžio 25 d. Kalėdų Šv. Mišios - 11 val.

Gruodžio 27 d. sekmadienio Šv. Mišios - 11 val.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarių Mišios - 23 val., nuo 22 val. - adoracija, išpažinčių klausymas.

Sausio 1 d. Naujų metų Šv. Mišios - 11 val.

Brangūs Tikintieji, Parapijiečiai ir Piligrimai,

visiems labai labai nuoširdžiai dėkojame už GPM 1,2% skyrimą Išlaužo parapijai. 2020 m. surinkta visų laikų rekordinė suma - 2840,43 €.
2019 m. - 2621 €, 2018 m. - 1079 €, 2017 m. - 892 €, 2016 m. - 693 €, 2015 m. - 621 €. Jūsų pasitikėjimas, meilė ir dėmesys leidžia mums daryti stebuklus ir tikėtis tolesnių darbų vykdymo.
Pradėjome šildyti bažnyčią oras-vanduo sistema, žadame Jus visada sutikti šiltai, su meile ir laukimu.

Jūsų klebonas, kun. Vilius

Dėl pasaulyje siaučiančios pandemijos ir neaiškumo, kokia situacija bus gruodžio mėnesį, tikinčiųjų prašymu, kviečiame įsigyti plotkeles jau nuo dabar.  Jas galite nusiųsti savo artimiesiems ir draugams, kurie gyvena užsienyje, nunešti tiems, kurie negali ateiti jų pasiimti.

Plotkeles galite pasiimti kiekvieną dieną Išlaužo klebonijoje arba Sekmadieniais po šv. Mišių.


Dievo palaimos ir Dangiškosios Motinos globos Jums, Mielieji!

 

Klebonas

 

 


Vaikų ir jaunimo rengimas Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui laikinai stabdomas.
Katechetai-mokytojai palaikys nuotolinį ryšį telefonu ir emailu.
Saugokime save ir kitus.

Meldžiame visi kartu mūsų Viešpaties Jėzaus gailestingumo ir didžios malonės būti sveikiems dvasia ir kūnu.
Švč. Motina M. Marija tegloboja ir užtaria mus visus.

 

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2020 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija